Přehled podmínek Nájemní smlouvy

Najväčšia požičovňa áut v Bratislave

Dátum vyzdvihnutia
15 15 zmeniť výberom
Dátum vrátenia
15 15 zmeniť výberom

implikace:   Podpisem nájemní smlouvy souhlasíte s pronájmem vozidla od AVIS Slovensko a s odpovědností za vozidlo a ostatní položky pronajaté podle stejné smlouvy až do jejich předání zástupci AVIS Slovensko a přehlédnutí ze strany AVIS Slovensko. Je na vaší odpovědnosti vrátit vozidlo ve stejném stavu, jak vám bylo poskytnuto.

Škoda:   Jste zodpovědný za škodu - na základě prokázané technické poruchy vozidla - na pronajatém vozidle, která nebyla poznamenána na začátku smlouvy. Bude nést odpovědnost za náklady na opravu této škody. Částka, za kterou budete nést odpovědnost, bude omezena na spoluúčast dohodnutou ve smlouvě.

Vrácení automobilu mimo otevírací hodiny kanceláře:   Pokud se rozhodnete vrátit vozidlo mimo otevírací hodiny kanceláře, stále budete zodpovědný za něj až do jeho přehlédnutí ze strany půjčovny. Doporučujeme důkladně překontrolovat vozidlo a vyhotovit fotografie. Měli byste, pokud to bude možné, zaparkovat vozidlo na bezpečném místě, kde je dovoleno parkovat.

Doporučujeme vám, abyste pokaždé přesvědčili, že vozidlo bylo zkontrolováno zástupcem AVIS Slovensko a zajistili tak souhlas obou stran se stavem vozidla.

Dopravní přestupky:   Jste zodpovědný za všechny dopravní přestupky včetně přestupků při parkování a překročení rychlosti v době, kdy je vozidlo ve vaší držení. Kromě pokuty vám může být účtován administrativní poplatek. Způsob řešení a účtování dopravních přestupků závisí na typu pokuty a země, kde přestupek nastal. Stejně jste zodpovědný i za úhradu poplatků za používání zpoplatněných úseků silnic.

Možnost paliva:   Budou vám poskytnuty různé možnosti v souvislosti s množstvím paliva, se kterým budete muset vrátit vozidlo. Tyto vám budou vysvětleny na začátku vašeho pronájmu.

Vozidlo byste měli vrátit s dohodnutým množstvím paliva a zajistit, aby byl natankovaný správný typ paliva. Pokud tak neučiníte, budou vám účtovány další náklady.

Další řidiči:   Vozidlo může řídit pouze řidič (i) uvedený v nájemní smlouvě. Budete povinen zajistit, aby žádná jiná osoba vozidlo neřídila.

vrácení:   Pokud půjčovna neodsouhlasí něco jiného, vozidlo vrátíte v dohodnutém čase a na dohodnutém místě. V případě, že tak neuděláte, budou vám účtovány další poplatky podle definice ve smluvních podmínkách.

Nájemní smlouva:   Ujistěte se, že chápete smluvní podmínky. Pokud vám není jasný kterýkoli aspekt smlouvy, pak byste měli požádat půjčovnu o objasnění.

Evropská spotřebitelská příručka v oblasti pronájmu automobilů:   Další informace ohledně celého procesu pronájmu se dají najít v Evropské spotřebitelské příručce v oblasti pronájmu automobilů.

reklamace:   Další informace ohledně celého procesu pronájmu včetně postupu podání reklamace v případě, že nejste zcela spokojeni, můžete najít v Evropské spotřebitelské příručce v oblasti pronájmu automobilů.

\