ZAVÁDÍME VLASTNÍ EMISNÍ NORMY

Najväčšia požičovňa áut v Bratislave

Dátum vyzdvihnutia
13 45 zmeniť výberom
Dátum vrátenia
13 45 zmeniť výberom

Nastavujeme environmentální trend

Navzdory rozmanitosti flotily, která mezi sebou zahrnuje kromě osobních vozidel i robustní flotilu užitkových vozidel, se tento cíl podaří provozovateli vozidel dosáhnout, především díky mladé flotile, jejíž věkový průměr je 7,5 měsíce, již v roce 2020.

Tento odvážný a náročný krok by měl přispět snížit ekologickou zátěž v automobilovém průmyslu a výrazně podleze průměr CO2 v slovenském automobilovém průmyslu.

Již v roce 2019 dosahovaly průměrné emise flotily společnosti hodnotu 120 g / km CO2 což je méně minimálně na úrovni o 15% v rámci segmentu autopůjčoven av porovnání s flotilami provozovatelů například taxi služeb až o 19%.

Cíl pro rok 2020 je dosáhnout průměrnou úroveň emisí na hodnotě 105 g / km CO2 av roce 2021 dosáhnout předepsaný evropský cíl v podobě 95 g / km CO2.

"Věříme, že tento krok, jako méně zatěžovat emisemi krajinu, budou vnímat zákazníci jako novátorský a naše nízkoemisní vozidla budou u zákazníků o to víc žádanější - a díky své podstatě i atraktivnější," říká Vladimír Orth, CEO společnosti AVIS.

Podstatným prvkem závazku společnosti je společenská odpovědnost a budování udržitelného růstu společnosti na čistém základě vědomy si, že na Slovensku neexistuje aktuální žádná právně závazná regulace, která by omezovala provozování automobilů s vysoce emisní zátěží pro prostředí.

Právě díky neexistenci legislativy, která by zabránila nákupu starých emise produkujících vozidel, proudí do země tisíce použitých automobilů ze zemí, kde jsou již taková omezení v platnosti. Tyto skutečnosti mají za následek dlouhodobý trend, kdy emise CO2 na Slovensku nesnižujeme, jako je tomu v EU, ale se dokonce mírně zvyšují.

Z aktuálních statistik je zřejmě, že ke zlepšení v naší zemi dochází jen pomalu. Slovenska republika zaostává za rok 2017 v emisích nových vozidel, kterou vydala EEA. Auta na Slovensku vypouštěly průměrně emise na úrovni 126,1 g CO2 / km, evropský průměr byl 118,5 g CO2 / km. Strategií Evropské unie je snížení emisí pro automobilové společnosti ze 130 g / km na 95 g / km do roku 2021.

"Naše společnost mě zájem být lídrem v zavádění nových technologií a limitů, které budou omezovat provoz vysokoemisných vozidel s cílem zlepšovat kvalitu životního prostředí v zemi," dodává říká Vladimír Orth, CEO společnosti AVIS.

Nasávat si vlastní vlastní emisní limity

TS_Lider_autopozicovni_zavada_vlastne_emisne_limity

\