Ako si prenajať vozidlo od A po Z v AVIS Slovensko

Najväčšia požičovňa áut v Bratislave

Dátum vyzdvihnutia
12 45 zmeniť výberom
Dátum vrátenia
12 45 zmeniť výberom

Pripravili sme pre Vás prehľadný jednoduchý návod, ako postupovať, keď si vozidlo chcete prenajať od našej spoločnosti cez jeho fyzické prebratie až po ukončenie prenájmu

1. Voľba termínu
Na úvodnej stránke http://www.avis.sk nájdete rezervačný formulár do ktorého je potrebné zadať presný dátum a čas pre želané vyzdvihnutie a vrátenie vozidla. Pozor, naše pobočky môžu byť na konkrétnu hodinu vyťažené, rezervačný formulár Vám ponúkne alternatívne dátumy, alebo časy vyzdvihnutia vozidla, prípadne si zvoľte sami iný dátum a čas alebo nám jednoducho napíšte email na info@avis.sk a obratom Vás ohľadom dostupnosti a ceny budeme spätne kontaktovať. Deň prenájmu sa počíta ako 24 hodín od vyzdvihnutia po vrátenie vozidla a podľa toho formulár prepočítava cenu prenájmu. Preto je potrebné ustriehnuť časy odovzdania a vrátenia vozidla. Predvolený čas je vždy 11:00.

2. Výber vozidla
Vyberte si vozidlo, ktoré vyhovuje Vašim potrebám. Zamerať sa pri tom treba na počet osôb ktoré budú s vami cestovať, veľkosť batožiny, dĺžku cesty a dĺžku samotného prenájmu. Každé naše vozidlo je vybavené systémom ISOfix, takže s upevnením detskej sedačky, ktorú si môžete s vozidlom takisto prenajať nie je problém. Týmto požiadavkám prispôsobte veľkosť a výbavu vozidla. Ak si rezervujete úžitkové vozidlo, berte pri výbere do úvahy veľkosť a hmotnosť prepravovaného nákladu. Nikdy nezabudnite tovar v ložnom priestore pevne upevniť, pretože ložný priestor je vo výluke z poistenia a prenájom by sa Vám tak mohol nepríjemne predražiť. Kompletnú ponuku našich vozidiel aj s detailnými informáciami o nich nájdete v sekcii vozový park.

3. Dokončenie rezervácie
Pre dokončenie rezervácie je potrebné zadať požadované údaje, potvrdiť rezervačný formulár a uhradiť prenájom vopred. K úhrade online platby Vás vyzve stránka ihneď po doplnení všetkých potrebných údajov. Prenájom sa dá uhradiť pomocou platobnej a kreditnej karty od všetkých vydavateľských spoločností okrem American Express. Po odoslaní platby Vám príde na emailovú adresu potvrdenie o rezervácii, potvrdenie o úhrade prenájmu a informácia o výške depozitu. Tá závisí od zvolenej kategórie vozidla a od dĺžky prenájmu. Môže sa pohybovať od 700 € pri malých autách až po 2500 € pri luxusných vozidlách. Základný depozit pre úžitkové vozidlá je 1300€. Ak nebude nájom uhradený do 60 min. od vytvorenia rezervácie, bude rezervácia automaticky zrušená. Kartu s ktorou bude, alebo bola zložená záloha si vždy so sebou prineste na pobočku k prevzatiu vozidla. Detailné informácie ohľadne zálohy nájdete v bode 9. Zloženie zálohy.

4. Potvrdenie rezervácie
Potvrdenie rezervácie príde automaticky na Váš email po úspešnom odoslaní rezervačného formulára. V potvrdení rezervácie nájdete čas a miesto vyzdvihnutia a vrátenia vozidla, kontaktné údaje a cenu prenájmu.
Môže sa stať, že email bude doručený niekoľko minút po dokončení rezervácie. Nevytvárajte prosím rezerváciu opakovane, ak ste neobdržali potvrdenie o rezervácii okamžite.

5. Zmena rezervácie
Ak potrebujete upraviť termín rezervácie, alebo vymeniť rezervované vozidlo za iné, kontaktujte našu rezervačnú kanceláriu emailom na info@avis.sk, alebo telefonicky na tel. čísle 0900 200 200 (táto linka je spoplatnená sumou 0,60€/minútu s DPH).

6. Zrušenie rezervácie
Ak klient zruší potvrdený prenájom, je mu v zmysle aktuálneho Cenníka poplatkov účtovaný poplatok za zrušenie predplatenej rezervácie vo výške 30% z ceny predplateného prenájmu. Ak sa klient nedostaví k prevzatiu vozidla bez predchádzajúceho zrušenia rezervácie, bude mu v zmysle aktuálneho Cenníka poplatkov účtovaný poplatok za neprevzatie predplatenej rezervácie vo výške 50% z ceny predplateného prenájmu.

7. Vyzdvihnutie vozidla
Dostavte sa v zvolenom čase na zvolenú pobočku (informácie nájdete v potvrdení rezervácie)
So sebou je potrebné priniesť vodičský a občiansky preukaz, a platobnú/kreditnú kartu, na ktorej bude uvedené zhodné meno ako na zmluve o prenájme a z ktorej bude zložená záloha. Ak k zloženiu zálohy použijete kartu niekoho iného, je potrebné, aby sa držiteľ tejto karty dostavil k prevzatiu vozidla taktiež v opačnom prípade má náš pracovník právo prenájom odmietnuť. Ak ste zálohu zložili online pred prenájmom, prineste so sebou kartu k prevzatiu vozidla aj tak.

8. Podpis zmluvy
Pred odovzdaním vozidla podpíšete na pobočke zmluvu o prenájme a protokol o stave vozidla. Na zmluve o prenájme si skontrolujte správnosť uvedených údajov o prenájme, o vozidle a vašich osobných údajov.
Na protokole o stave vozidla sa nachádza stav vozidla popísaný v čase odovzdávania vozidla klientovi. Vypĺňajú ho naši odborní pracovníci počas prípravy vozidla pred prenájmom. Po podpise oboma stranami dostanete kópiu tohto protokolu.
Vozidlo môžu šoférovať viacerí vodiči, je však nutné aby sa každý vodič dostavil na pobočku k prevzatiu vozidla s vodičským a občianskym preukazom kvôli registrácii  Každý ďalší vodič je spoplatnený v zmysle Cenníka poplatkov.

9. Zloženie zálohy
Výšku zálohy ovplyvňuje dĺžka prenájmu a zvolená kategória vozidla. K zloženiu je nutné použiť kreditnú/platobnú kartu platnú najmenej 6 mesiacov po skončení prenájmu, vydanú na vaše meno. Podmienkou je, aby bola karta vami aj podpísaná. V opačnom prípade má pracovník pobočky právo odmietnuť prenájom vozidla. Depozit je možné uhradiť aj pred prenájmom prostredníctvom online platby. Kartu s ktorou ste depozit zložili prineste so sebou aj k prevzatiu vozidla. Karty vydané spoločnosťou AMEX neakceptujeme. Zálohu nie je možné zložiť v hotovosti.

10. Kontrola vozidla
Skontrolujte si, či je správne zaznačený stav palivovej nádrže, stav kilometrov a takisto všetky poškodenia na vozidle, ktoré sa na protokol zaznačujú krížikom na príslušné miesto na vozidle. Ak ste zaznamenali nezhodu, alebo vám niečo nie je jasné, pokojne sa s otázkou obráťte na pracovníka pobočky. Pamätajte na to, že stav vozidla po vrátení sa porovnáva so stavom vozidla zaznačeným na protokole v čase odovzdávania, preto je naozaj dôležité, aby bol tento stav zaznamenaný čo najpresnejšie. Akékoľvek reklamácie o údajnom existujúcom poškodení na vozidle po jeho riadnom prevzatí a jeho pohybom už nebude možné akceptovať. Vozidlo sa klientovi odovzdáva vždy do plna dotankované a je potrebné ho doplna dotankované vrátiť.

11. Predĺženie prenájmu
Akékoľvek predĺženie nájmu je nájomca povinný nahlásiť minimálne 24 hodín pred dohodnutým ukončením nájmu. Predĺženie sa musí realizovať osobne na zastúpení prenajímateľa a nájomca musí dostať písomné povolenie o takomto predĺžení s tým, že s predĺžením je povinný uhradiť nájomné v plnej výške voči prenajímateľovi. Akékoľvek nepredĺženie v termíne bude pokladané ako neoprávnené užívanie cudzieho vozidla so všetkými následkami. Nájom môže trvať štandardne maximálne 30 dní. Najneskôr na 30. deň je potrebné, aby ste sa dostavili na kontrolu s vozidlom osobne na pobočku a požiadali o predĺženie nájmu, ak máte záujem vozidlo i naďalej využívať.

12. Vrátenie vozidla
Vrátenie vozidla je nutné vykonať v dohodnutom čase na príslušnej pobočke. Ak z vašej strany nie je možné vozidlo vrátiť, je potrebné nás o tom vopred upovedomiť na telefónnom čísle 0900 200 200 (táto linka je spoplatnená sumou 0,60€/minútu s DPH), alebo emailom na info@avis.sk. Žiadame však, aby ste v takomto prípade boli dostupní na telefóne. Pred vrátením vozidla si prečítajte, čo všetko je dobré na vozidle skontrolovať: https://www.avis.sk/sk/sluzby/kontrola-pred-vratenim-vozidla.html .

13. Kontrola vozidla po prenájme
Po prenájme vozidlo skontroluje náš pracovník a porovná jeho stav so stavom zaznamenaným na protokole. Predovšetkým odpíše stav palivovej nádrže, stav kilometrov a skontroluje, či na vozidle počas prenájmu nevznikli nové poškodenia. Po podpise oboma stranami dostanete kópiu protokolu o stave vozidla s vyplnenou časťou Vozidlo pri vrátení. V prípade, že je na vozidle zaevidované nové poškodenie, zákazník je povinný obratom dodať prenajímateľovi vypísanú náhlášku k poistnej udalosti. V prípade, že tak nespraví, zákazník riskuje, že škoda na vozidle sa opraví bez aplikovania poistenia a zákazník tak bude hradiť plnú výšku škody nelimitovanú spoluúčasťou.

14. Vrátenie depozitu
Vrátenie prostriedkov zložených ako záloha za vozidlo sprocesuje pracovník pobočky ihneď po vrátení vozidla v prípade ak bolo vozidlo dotankované a bez nových poškodení. Zároveň obdržíte bločik z POS terminálu potvrdzujúci vydaný pokyn na vrátenie zálohy. Pripísanie prostriedkov späť na váš účet môže u niektorých bankových spoločností a niektorých typoch transakcií trvať 3-5 dní. Ak vám prostriedky neboli na váš účet pripísané ani po tomto termíne, kontaktujte prosím prioritne vašu banku, ideálne s doložením bločkov o zložení a vrátení zálohy. V prípade, že sa zaevidovalo po Vašom prenájme na vozidle nové poškodenie, proces vrátenia depozitu sa môže natiahnuť nakoľko poškodenie v zmysle rozsahu a závažnosti musí posúdiť kvalifikovaný technický pracovník.

15. Reklamácia
Ak ste neboli s našimi službami spokojní, kontaktujte nás prostredníctvom reklamačného odd. Reklamáciu môžete podať prostredníctvom emailovej adresy customerservice@avis.sk. Detaily sa dozviete v Reklamačnom poriadku. Na Vašej spokojnosti nám záleží.

16. Nehoda
V prípade každej dopravnej nehody (aj takej do ktorej nebolo zapojené iné vozidlo, alebo účastník cestnej premávky) je potrebné vypísať nehodový protokol a podpísaný všetkými zúčastnenými stranami ho doložiť prenajímateľovi do 24 hodín od incidentu. Ideálne je vyhotoviť fotodokumentáciu poškodenia priamo na mieste nehody pre ďalšie dokazovanie v poisťovni. Ak je potrebné využitie asistenčnej služby, kontaktujte v prípade nehody asistenčnú službu poisťovne Allianz. Kontakty na asistenčné služby nájdete na zadnej strane protokolu o stave vozidla.

17. Porucha
V prípade poruchy vozidla kontaktujte počas pracovnej doby naše call centrum na telefónnom čísle 0900 200 200 (táto linka je spoplatnená sumou 0,60€/minútu s DPH), alebo priamo asistenčnú službu. Tú v prípade poruchy vozidla zabezpečuje služba danej značky automobilu, nie poisťovne. Asistenčnú službu kontaktuje spravidla klient prítomný pri vozidle. Kontakty na asistenčné služby nájdete na zadnej strane protokolu o stave vozidla.

18. Firemný klient
Ste firemným zákazníkom a máte záujem využívať naše služby pravidelne? V takom prípade je možné využiť množstvo výhod od úhrady platieb na faktúry, až po výhodnejší cenník našich služieb. V prípade záujmu nás kontaktujte na  adrese info@avis.sk, alebo na telefónnom čísle 0900 200 200 (táto linka je spoplatnená sumou 0,60€/minútu s DPH).


Záleží nám na tom, aby sa pre Vás využitie našich služieb stalo zážitkom, ktorý si budete chcieť zopakovať. Preto do našej flotily zaraďujeme úplné novinky, naše vozidlá ponúkajú nadštandardnú výbavu a stabilne držíme priemerný vek našej flotily na 6 mesiacoch.
Z tohto dôvodu zároveň zamestnávame ľudí, ktorí sú Vám ochotní kedykoľvek pomôcť a poradiť. Ak ste v tomto článku nenašli práve to, čo potrebujete, alebo máte záujem o rozšírenie spolupráce, neváhajte nás osloviť prostredníctvom uvedených kontaktných údajov.

\