Zákaznícke služby
Dátum vyzdvihnutia
12 00 zmeniť výberom
Dátum vrátenia
12 00 zmeniť výberom

NÁZOV POPLATKU Výška poplatku bez DPH
Osobitné povolenie k jazde 20.00 €
Povolenie k jazde, overenie od notára 35.00 €
Poplatok za mladšieho vodiča / deň prenájmu (v podmienkach prenájmu sú uvedené konkrétne minimálne vekové hranice pre kategórie) 8.00 €
Poplatok za mladšieho vodiča / celý prenájom pri dĺžke viac ako 7 dní (v podmienkach prenájmu sú uvedené konkrétne minimálne vekové hranice pre kategórie) 39.00 €
Ďalší vodič za deň prenájmu 8.00 €
Ďalší vodič za celý prenájom pri dĺžke viac ako 7 dní 39.00 €
Letiskový poplatok (+) 17%
Platba v hotovosti 12.00 €
Navigácia za deň prenájmu 8.00 €
Navigácia za celý prenájom pri dĺžke viac ako 7 dní 49.00 €
Detská sedačka za deň prenájmu 8.00 €
Detská sedačka za celý prenájom pri dĺžke viac ako 7 dní 39.00 €
Zimná údržba za celý prenájom 3.00 €
Zimné reťaze za celý prenájom 10.00 €
Vrátenie vozidla mimo otváracích hodín pobočky Hotel BA/BTS letisko - key box 20.00 €
Vrátenie vozidla mimo otváracích hodín Van Rental centra 15.00 €
Pristavenie/prevzatie v BA za prenájom 15.00 €
Pristavenie/prevzatie mimo BA  - OKRUH 1 - do 50 km 30.00 €
Pristavenie mimo BA  - OKRUH 2 - do 100 km 45.00 €
Pristavenie/prevzatie mimo BA  - OKRUH 3 - do 150 km 60.00 €
Pristavenie/prevzatie mimo BA  - OKRUH 4 - do 250 km 90.00 €
Poplatok za vozidlo s eko plaketou 9.00 €
Poplatok za eko plaketu pre osobné vozidlo za celý prenájom 49.00 €
Poplatok za eko plaketu pre úžitkové vozidlo za celý prenájom 50.00 €
Odovzdanie/prevzatie vozidla mimo otv. hodín (18:00 - 19:00) 15.00 €
Odovzdanie/prevzatie vozidla mimo otv. hodín (06:00 - 21:00) 30.00 €
Odovzdanie/prevzatie vozidla mimo otv. hodín (21:00 - 06:00) 60.00 €
Dotankovanie po prenájme, koeficient tankovania 1.79 €
Poplatok za dotankovanie 15.00 €
Predplatené palivo 1.79 €
Popruhy na upevnenie nákladu za celý prenájom 5.00 €
Poplatok za podlahu vo Van vozidle za celý prenájom 4.00 €
Ťažné zariadenie pre úžitkové vozidlo za deň prenájmu 3.00 €
Ťažné zariadenie pre úžitkové vozidlo za celý prenájom pri dĺžke viac ako 5 dní 10.00 €
Poistenie interiéru osobného vozidla za deň prenájmu (nedostupné pre pobočky Košice) 12.00 €
Poistenie čelného skla za deň prenájmu (nedostupné pre pobočky Košice) 12.00 €
Poistenie defektu za deň prenájmu (nedostupné pre pobočky Košice) 11.00 €
Rezervácia last minute 10.00 €
Zmena parametrov existujúcej rezervácie (okrem predĺženia) 10.00 €
Poplatok za garanciu typu vozidla 12.00 €
Speedpass 10.00 €
Roadside Assistance pri dĺžke prenájmu 1 - 6 dní 5.00 €
Roadside Assistance pri dĺžke prenájmu 7 a viac dní 33.00 €
Roadside Assistance pri dĺžke prenájmu 30 a viac dní 33.00 €
Poplatok za odovzdanie vozidla na nesprávnom parkovacom mieste pobočky letisko Bratislava (nesprávne parkovacie miesto je miesto iné, ako je určené Prenajímateľom) 165.00 €
Poplatok za odovzdanie osobného vozidla na inej Bratislavskej pobočke (podlieha súhlasu Prenajímateľa) 30.00 €
No show fee 65.00 €


Jednosmerný poplatok (OWF)

Pobočka Výška poplatku bez DPH
Košice (KSC) 200.00 €
Praha letisko (PRG) 314.00 €
Praha mesto (SK4) 284.00 €
Brno letisko (BRQ) 142.00 €
Budapešť letisko (BUD) 220.00 €
Budapešť mesto (BP1) 203.00 €
Viedeň letisko (VIE) 90.00 €
Viedeň mesto (ZZ8) 100.00 €
Salzburg letisko (SZG) 372.00 €
Krakov letisko (KRK) 553.00 €
Varšava letisko (WAW) 792.00 €
Varšava mesto (DWC) 811.00 €
Katowice letisko (KTW) 505.00 €
Rím (FCO) 800.00 €
Miláno - Bergamo (BGY) 697.07 €
Paríž (CDG) 1000.00 €
Mníchov letisko (MUC) 713.00 €
Mníchov mesto (MC3) 712.00 €
Frankfurt (FRA) 400.00 €
Wolfsburg (G8E) 800.00 €
Zurich letisko (ZRH) 1117.00 €
Duesseldorf (DUS) 500.00 €
Partizánske 100.00 €
Ostatné pobočky AVIS na Slovensku 100.00 €


Najčastejšie škody a odhad vyčíslenia opravy škody

Typ a charakter poškodenia Vyčíslenie poškodenia
Malého rozsahu - oprava defektu 30.00 €
Malého rozsahu - škrabanec na jednom diele karosérie - lakovanie 200.00 €
Malého rozsahu - zaleštenie povrchového poškodenia laku karosérie 100.00 €
Malého rozsahu - prasklina v čelnom skle do 10 mm 33.00 €
Malého rozsahu - poškodenie puklice / kus 20.00 €
Malého rozsahu - deformácia karosérie, preliačina na karosérii 200.00 €
Poškodenie zliatinového disku kolesa 14", 15", 16", 17" 150.00 - 330.00 €
Poškodenie disku kolesa s vysokým leskom 15", 16", 17" 180.00 - 330.00 €
Väčšieho rozsahu - poškodenie disku a pneumatiky 330.00 €
Väčšieho rozsahu - deformácia karosérie, preliačina na karosérii 330.00 €
Väčšieho rozsahu - škrabanec na jednom diele karosérie 200.00 €
Väčšieho rozsahu - deformácia, prasknutie dielu 330.00 €
Väčšieho rozsahu - poškodenie čelného skla 330.00 €
Väčšieho rozsahu - poškodenie bočného / zadného skla 330.00 €
Väčšieho rozsahu - poškodenie elektrického kábla 250.00 €
Poškodenie alebo strata EČV 200.00 €
Lakovanie strecha, kapota 200.00 €
Lakovanie spätné zrkadlo, kľučka dverí 100.00 €

Na akékoľvek poškodenie interiéru sa nevzťahuje dojednané poistenie. Ak vznikne poškodenie v interiéri vozidla, je nájomcovi zodpovednému za vznik poškodenia účtovaná skutočná náhrada škody vo výške ceny diela a servisného úkonu.V prípade, ak suma za opravu akéhokoľvek poškodenia na vozidle presiahne sumu 6.600,- € bude nájomcovi účtovaná spoluúčasť vo výške 15% zo spôsobenej škody.Poplatky alebo akékoľvek odhady vyčíslenia opravy škody sú zákazníkovi zasielané po riadnom skončení prenájmu, najneskôr do 10 pracovných dní. Výnimku tvoria nepojazdné vozidlá po dopravnej nehode, ktoré budú do servisu odvezené obratom.


 Zoznam najčastejších poškodení vozidla nie je konečný a AVIS si vyhradzuje právo na zmenu uvedených sadzieb. Uvedené sadzby predstavujú finančnú hodnotu, ktorú je potrebné vynaložiť na odstránenie znehodnotenia, ktoré poškodením na vozidle vzniklo. Zároveň, uvedené sadzby prestavujú aj finančnú stratu na hodnote vozidla spôsobenú konkrétnym poškodením / znehodnotením, na ktorú má AVIS nárok aj v prípade, že sa dané poškodenie / znehodnotenie na vozidle nebude opravovať. AVIS si vyhradzuje právo opraviť vozidlo v termíne, ktorý čo najefektívnejšie zníži dĺžku intervalu opravy tak, aby vozidlo bolo vyradené z prevádzky čo najkratšie. Zákazník má právo žiadať opravu vozidla bezodkladne po vyčíslení poškodenia. V takom prípade sa zákazníkovi účtuje poplatok za stojné vo výške 70% hodnoty bežného nájomného počas celej dĺžky servisného intervalu a vyradenia vozidla z prevádzky v dôsledku opravy daného poškodenia.

Pri spoluúčasti alebo náhrade škody sa DPH (20%) neuplatňuje.

Iný typ poplatku

Názov poplatku Výška poplatku bez DPH
Náhrada za stratu technického preukazu od vozidla 200.00 €
Náhrada za stratu zelenej alebo bielej karty 20.00 €
Náhrada za stratu a vydanie kľúča od vozidla 330.00 €
Náhrada za stratu visačky od kľúča 10.00 €
Náhrada za stratu prenosnej GPS navigácie 200.00 €
Náhrada za stratu povinnej výbavy vozidla 20.00 €
Náhrada za stratu náradia od vozidla 50.00 €
Náhrada za stratu zimnej výbavy 10.00 €
Penále za druhú upomienku pre faktúru po dátume splatnosti 40.00 €
Fajčenie vo vozidle 200.00 €
Nedodržanie garančného servisného intervalu predpísaného výrobcom (prekročenie o 1 000 km a viac) 500.00 €
Nedodržanie garančného servisného intervalu predpísaného výrobcom (prekročenie o 10 000 km a viac) zostatková hodnota vozidla
Nereagovanie na 3. výzvu na prezutie vozidla po 14 dňoch od 3. výzvy hodnota novej sady obutých pneumatík
Stojné pre opravu vozidla bez čakania (pre uplatnenie nároku z poistky) 80.00 €
Administratívny poplatok - všeobecný úkon 10.00 €
Administratívny poplatok - riešenie pokuty 25.00 €
Znečistenie detskej sedačky 15.00 €
Nadmerné znečistenie kategórií I,J, L a N 200.00 €
Nadmerné znečistenie interiéru vozidla (okrem tepovania) 100.00 €
Nadmerné znečistenie exteriéru vozidla 60.00 €
Tepovanie vozidla 150.00 €
Natankovanie nesprávneho paliva do vozidla 250.00 € + prípadné dodatočné náklady
Neriadenie sa výzvou Prenajímateľa (nevrátenie vozidla, nedostavenie sa na servis, nezdokumentovanie poškodenia) 40.00 €
Nepristavenie vozidla pri dlhodobom nájme 30.00 €
Zmeškanie dohodnutého termínu v servise 19.00 €
Nevrátenie vozidla v dohodnutom termíne bez súhlasu Prenajímateľa 40.00 €
Poplatok za odobratie vozidla 450.00 €
Poplatok za prevoz vozidla (do 100 km) 0.25€ / 1 km + poplatok koeficient tankovania
Poplatok za prevoz vozidla (101 - 300 km) 0.30€ / 1 km + poplatok koeficient tankovania
Poplatok za prevoz vozidla (301 - 600 km) 0.30€ / 1 km + poplatok koeficient tankovania
Poplatok za prevoz vozidla (601 km a viac) 0.50€ / 1 km + poplatok koeficient tankovania
Používanie vozidla v rozpore so zmluvou 300.00 €
Nezákonná činnosť páchaná s vozidlom 500.00 €
Porušenie Všeobecných obchodných podmienok (VOP) 500.00 € + náklady, ktoré vznikli prenajímateľovi porušením VOP

UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH (20%).


AVIS si vyhradzuje právo zmeny uvedených cien a poplatkov.

 

Platné od 11.11.2019