Pick-up date
12 00 change by select
Drop-off date
12 00 change by select
Názov poplatku Výška poplatku bez DPH
Povolenie k jazde 20,00 €
Povolenie k jazde, overenie od notára 35,00 €
Poplatok za mladšieho vodiča 21> za deň prenájmu 8,00 €
Poplatok za mladšieho vodiča 21> za celý prenájom pri dĺžke viac ako 7 dní 39,00 €
Ďalší vodič za deň prenájmu 8,00 €
Ďalší vodič za celý prenájom pri dĺžke viac ako 7 dní 39,00 €
Letiskový poplatok 15% z hodnoty nájmu (+) 17%
Navigácia za deň prenájmu 8,00 €
Navigácia za celý prenájom pri dĺžke viac ako 7 dní 49,00 €
Detská sedačka za deň prenájmu 8,00 €
Detská sedačka za celý prenájom pri dĺžke viac ako 7 dní 39,00 €
Zimná údržba za celý prenájom 5,00 €
Vrátenie vozidla mimo otváracích hodín pobočky Hotel BA/BTS letisko - key box 10,00 €
Vrátenie vozidla mimo otváracích hodín Van Rental centra 15,00 €
Pristavenie/prevzatie v BA za prenájom 15,00 €
Pristavenie mimo BA  - OKRUH 1 - do 50 km 30,00 €
Pristavenie mimo BA  - OKRUH 2 - do 100 km 45,00 €
Pristavenie mimo BA  - OKRUH 3 - do 150 km 60,00 €
Pristavenie mimo BA  - OKRUH 4 - do 250 km 90,00 €
Poplatok za vozidlo s eko plaketou 9,00 €
Poplatok za eko plaketu pre osobné vozidlo za celý prenájom 49,00 €
Poplatok za eko plaketu pre úžitkové vozidlo za celý prenájom 50,00 €
Odovzdanie/prevzatie vozidla mimo otv. hodín (18:00 - 19:00) 15,00 €
Odovzdanie/prevzatie vozidla mimo otv. hodín (06:00 - 21:00) 30,00 €
Odovzdanie/prevzatie vozidla mimo otv. hodín (21:00 -. 06:00) 60,00 €
Dotankovanie po prenájme, koeficient tankovania 1,79 €
Predplatené palivo 1,79 €
Popruhy na upevnenie nákladu za celý prenájom 5,00 €
Poplatok za podlahu vo Van vozidle za celý prenájom 4,00 €
Ťažné zariadenie pre úžitkové vozidlo za deň prenájmu 3,00 €
Ťažné zariadenie pre úžitkové vozidlo za celý prenájom pri dĺžke viac ako 5 dní 10,00 €
Poistenie interiéru osobného vozidla za deň prenájmu 12,00 €
Poistenie čelného skla za deň prenájmu 12,00 €
Poistenie defektu za deň prenájmu 11,00 €
Rezervácia last minute 10,00 €
Zmena parametrov existujúcej rezervácie (okrem predĺženia) 10,00 €
Poplatok za garanciu typu vozidla 12,00 €
Speedpass 10,00 €
Dezinfekcia chladiarenského vozidla 100,00 €
Roadside assistance - osobné vozidlá 1 - 6 dní 5,00 €/deň
Roadside assistance - osobné vozidlá 7 a viac dní 33,00 €
Roadside assistance - úžitkové vozidlá 1 - 6 dní 3,00 €/deň
Roadside assistance - úžitkové vozidlá 7 - 30 dní 17,00 €
Roadside assistance - úžitkové vozidlá 30 a viac dní 25,00 €
Poplatok za dotankovanie vozidla 15,00 €
No show fee 50,00 €

Jednosmerný poplatok (OWF)

Pobočka Výška poplatku bez DPH    
Košice (KSC) 200,00 €
Praha letisko (PRG) 314,00 €
Praha mesto (SK4) 284,00 €
Brno letisko (BRQ) 142,00 €
Budapešť letisko (BUD) 220,00 €
Budapešť mesto (BP1) 203,00 €
Viedeň letisko (VIE) 90,00 €
Viedeň mesto (ZZ8) 100,00 €
Salzburg letisko (SZG) 372,00 €
Krakov letisko (KRK) 553,00 €
Varšava letisko (WAW) 792,00 €
Varšava mesto (DWC) 811,00 €
Katowice letisko (KTW) 505,00 €
Rím (FCO) 800,00 €
Miláno - Bergamo (BGY) 697,07 €
Paríž (CDG) 1000,00 €
Mníchov letisko (MUC) 713,00 €
Mníchov mesto (MC3) 712,00 €
Frankfurt (FRA) 400,00 €
Zurich letisko (ZRH) 1117,00 €
Duesseldorf (DUS) 500,00 €
Partizánske 100,00 €
Ostatné pobočky AVIS na Slovensku 100,00 €

 

Najčastejšie škody a odhad vyčíslenia opravy škody

Typ poškodenia Charakter poškodenia Vyčíslenie poškodenia
Malého rozsahu oprava defektu 30,00 €
Malého rozsahu škrabanec na jednom dieli karosérie 150,00 €
Malého rozsahu zaleštenie povrchového poškodenia laku karosérie 90,00 €
Malého rozsahu prasklina v čelnom skle do 10 mm 33,00 €
Malého rozsahu poškodenie puklice 20,00 €
Malého rozsahu poškodenie zliatinového disku kolesa 14", 15", 16", 17" 150,00-330,00 €
Malého rozsahu poškodenie disku kolesa s vysokým leskom 15", 16", 17" 180,00-330,00 €
Malého rozsahu deformácia karosérie, preliačina na karosérii 200,00 €
Väčšieho rozsahu poškodenie disku a pneumatiky 330,00 €
Väčšieho rozsahu deformácia karosérie, preliačina na karosérií 330,00 €
Väčšieho rozsahu škrabanec na jednom dieli karosérie 200,00 €
Väčšieho rozsahu deformácia, praskuntie dielu 330,00 €
Väčšieho rozsahu poškodenie čelného skla 330,00 €
Väčšieho rozsahu poškodenie bočného skla 330,00 €
Väčšieho rozsahu poškodenie elektrického káblu 200,00 €
Väčšieho rozsahu poškodenie podlahy úžitkového vozidla 500,00 € - 2000,00 € 
Väčšieho rozsahu poškodenie alebo strata dorazu na dverách úžitkového vozidla 330,00 €
Väčšieho rozsahu Deliaca stena v úžitkovom vozidle 1000,00-1700 €
Iné poplatky Znečistenie detskej sedačky 15,00 €
Iné poplatky Nadmerné znečistenie vozidla 30,00 €
Iné poplatky Tepovanie vozidla 150,00 €
Iné poplatky Nadmerné znečistenie kategórií I,J, L a N 200,00 €
Iné poplatky Poškodenie nákladného priestoru úžitkového vozidla (blatníky, výplne) 80,00-300,00 €
Iné poplatky Poškodenie EČV 200,00 €

 Na akékoľvek poškodenie interiéru sa nevzťahuje dojednané poistenie. Ak vznikne poškodenie v interiéri vozidla, je nájomcovi zodpovednému za vznik poškodenia účtovaná skutočná náhrada škody vo výške ceny diela a servisného úkonu.V prípade, ak suma za opravu akéhokoľvek poškodenia na vozidle presiahne sumu 6.600,- € bude nájomcovi účtovaná spoluúčasť vo výške 5% zo spôsobenej škody.Poplatky alebo akékoľvek odhady vyčíslenia opravy škody sú zákazníkovi zasielané po riadnom skončení prenájmu, najneskôr do 10 pracovných dní. Výnimku tvoria nepojazdné vozidlá po dopravnej nehode, ktoré budú do servisu odvezené obratom.

 Zoznam najčastejších poškodení vozidla nie je konečný a AVIS si vyhradzuje právo na zmenu uvedených sadzieb. Uvedené sadzby predstavujú finančnú hodnotu, ktorú je potrebné vynaložiť na odstránenie znehodnotenia, ktoré poškodením na vozidle vzniklo. AVIS si vyhradzuje právo opraviť vozidlo v termíne, ktorý čo najefektívnejšie zníži dĺžku intervalu opravy tak, aby vozidlo bolo vyradené z prevádzky čo najkratšie. Zákazník má právo žiadať opravu vozidla bezodkladne po vyčíslení poškodenia. V takom prípade sa zákazníkovi účtuje poplatok za stojné vo výške 70% hodnoty bežného nájomného počas celej dĺžky servisného intervalu a vyradenia vozidla z prevádzky v dôsledku opravy daného poškodenia.

Pri spoluúčasti alebo náhrade škody sa DPH (20%) neuplatňuje.

 

Iný typ poplatku

Názov poplatku Výška poplatku bez DPH
Náhrada za stratu technického preukazu od vozidla 200,00 €
Náhrada za stratu zelenej a bielej karty 20,00 €
Náhrada za stratu a vydanie kľúča od vozidla 330,00 €
Náhrada za stratu vysačky od kľúča 10,00 €
Náhrada za stratu evidenčného čísla vozidla 200,00 €
Náhrada za stratu prenosnej GPS navigácie 200,00 €
Náhrada za stratu povinnej výbavy vozidla 20,00 €
Náhrada za stratu náriadia od vozidla 50,00 €
Náhrada za stratu zimnej výbavy 10,00 €
Druhá upomienka pre faktúru po dátume splatnosti 40,00 €
Fajčenie vo vozidle 200,00 €
Použitie paletového vozíka vo vnútornom priestore vozidla 100,00 €
Nedodržanie garančného servisného intervalu predpísaného výrobcom (prekročenie o 1 000 km a viac) 500,00 €
Nedodržanie garančného servisného intervalu predpísaného výrobcom (prekročenie o 10 000 km a viac) zostatková hodnota vozidla
Nereagovanie na 3. výzvu na prezutie vozidla, po 14 dňoch od 3. výzvy hodnota novej sady obutých pneumatík
Stojné pre opravu vozidla bez čakania (pre uplatnenie nároku z poistky) 80,00 €
Administratívny poplatok - všeobecný úkon 10,00 €
Administratívny poplatok - riešenie pokuty 15,00 €
Znečistenie detskej sedačky 15,00 €
Nadmerné znečistenie vozidla 60,00 €
Tepovanie vozidla 150,00 €
Nadmerné znečistenie kategórií I,J, L a N 200,00 €
Zaleštenie laku karosérie 90,00 €
Lakovanie dielu vozidla 150,00 €
Nezákonná činnosť páchaná s vozidlom 500,00 €
Poplatok za porušenie Všeobecných obchodných podmienok (VOP) 500,00 € + náklady, ktoré vznikli prenajímateľovi porušením VOP
Neriadenie sa výzvou Prenajímateľa (nevrátenie vozidla, nedostavenie sa na servis, nezdokumentovanie poškodenia) 40,00 €
Nepristavenie vozidla pri dlhodobom nájme 30,00 €
Zmeškanie dohodnutého termínu v servise 19,00 €
Nevrátenie vozidla v dohodnutom termíne bez súhlasu Prenajimateľa 40,00 €
Pouzivanie vozidla v rozpore so zmluvou 300,00 €
Stojné pre opravu vozidla bez čakania (pre uplatnenie) 80,00 €

 

UVEDENÉ CENY SÚ BEZ DPH (20%).

AVIS si vyhradzuje právo zmeny uvedených cien a poplatkov.

 

Platné od 04.12.2017