Hľadaj vozidlá

Prehľad podmienok nájomnej zmluvy

Implikácie: Podpisom nájomnej zmluvy súhlasíte s prenájmom vozidla od AVIS Slovensko a so zodpovednosťou za vozidlo a ostatné položky prenajaté podľa rovnakej zmluvy až do ich odovzdania zástupcovi AVIS Slovensko a prehliadnutia zo strany AVIS Slovensko. Je na vašej zodpovednosti vrátiť vozidlo v rovnakom stave, ako vám bolo poskytnuté.

Škoda: Ste zodpovedný za škodu - na základe dokázanej technickej poruchy vozidla – na prenajatom vozidle, ktorá nebola poznačená na začiatku zmluvy. Bude niesť zodpovednosť za náklady na opravu tejto škody. Suma, za ktorú budete niesť zodpovednosť, bude obmedzená na spoluúčasť dohodnutú v zmluve.

Vrátenie automobilu mimo otváracích hodín kancelárie: Ak sa rozhodnete vrátiť vozidlo mimo otváracích hodín kancelárie, stále budete zodpovedný zaňho až do jeho prehliadnutia zo strany požičovne. Odporúčame dôkladne prekontrolovať vozidlo a vyhotoviť fotografie. Mali by ste, ak to bude možné, zaparkovať vozidlo na bezpečnom mieste, kde je dovolené parkovať.

Odporúčame vám, aby ste sa zakaždým presvedčili, že vozidlo bolo skontrolované zástupcom AVIS Slovensko a zaistili tak súhlas oboch strán so stavom vozidla.

Dopravné priestupky: Ste zodpovedný za všetky dopravné priestupky vrátane priestupkov pri parkovaní a prekročení rýchlosti v čase, kedy je vozidlo vo vašej držbe. Okrem pokuty vám môže byť účtovaný administratívny poplatok. Spôsob riešenia a účtovania dopravných priestupkov závisí od typu pokuty a krajiny, kde priestupok nastal. Rovnako ste zodpovedný aj za úhradu poplatkov za používanie spoplatnených úsekov ciest.

Možnosť paliva: Budú vám poskytnuté viaceré možnosti v súvislosti s množstvom paliva, s ktorým budete musieť vrátiť vozidlo. Tieto vám budú vysvetlené na začiatku vášho prenájmu.

Vozidlo by ste mali vrátiť s dohodnutým množstvom paliva a zaistiť, aby bol natankovaný správny typ paliva. Ak tak nespravíte, budú vám účtované ďalšie náklady.

Ďalší vodiči: Vozidlo môže šoférovať iba vodič(i) uvedený v nájomnej zmluve. Budete povinný zabezpečiť, aby žiadna iná osoba vozidlo nešoférovala.

Vrátenie: Pokiaľ požičovňa neodsúhlasí niečo iné, vozidlo vrátite v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste. V prípade, že tak nespravíte, budú vám účtované dodatočné poplatky podľa vymedzenia v zmluvných podmienkach.

Nájomná zmluva: Presvedčte sa, že chápete zmluvné podmienky. Ak vám nie je jasný ktorýkoľvek aspekt zmluvy, potom by ste mali požiadať požičovňu o objasnenie.

Európska spotrebiteľská príručka v oblasti prenájmu automobilov: Ďalšie informácie ohľadne celého procesu prenájmu sa dajú nájsť v Európskej spotrebiteľskej príručke v oblasti prenájmu automobilov.

Reklamácie: Ďalšie informácie ohľadne celého procesu prenájmu vrátane postupu podania reklamácie v prípade, že nie ste úplne spokojný, môžete nájsť v Európskej spotrebiteľskej príručke v oblasti prenájmu automobilov.