Hľadaj vozidlá

Podmienky prenájmu vozidla

Minimálny vek vodiča a vodičský preukaz:

25 rokov pre všetky skupiny vozidiel.
V prípade nesplnenia požadovaného veku na jednotlivú kategóriu môže nájomca požiadať o výnimku za poplatok.

Rezervácia:

Rezervácia môže byť potvrdená iba pre skupinu vozidla.
Za neprevzatie vozidla v deň rezervácie Vám bude naúčtovaný poplatok za neprevzatie vozidla vo výške 50% z celkovej ceny nájmu rezervácie.
Zrušenie rezervácie s časovým predstihom je spoplatnené poplatkom vo výške 30% z celkovej ceny nájmu rezervácie.

Platobné podmienky:

Avis Charge Card, kreditné alebo debetné karty Visa, EC/MC, Diners Club Card s platnosťou minimálne 6 mesiacov po skončení prenájmu resp. online formou Online depozitu.
Na karte blokujeme depozit za prenájom každého vozidla. Výška depozitu sa líši a závisí od kategórie vozidla a dĺžky prenájmu. Pre bližšie informácie kontaktujte infocentrum.
Platobné karty akceptujeme iba v ich fyzickej podobe (použitie  Apple PAY, G-PAY a iné nie je možné).
Pri prevzatí vozidla je potrebné preukázať sa platobnou kartou platnou minimálne 6 mesiacov po skončení prenájmu.

Ceny / Účtovanie:

Dennou sadzbou sa rozumie 24 hodín od výpožičky. Za prekročenie výpožičky o viac ako 59 minút je účtovaná ďalšia denná sadzba. Zároveň nesmie byť prekročená otváracia doba pobočky.
Víkendová sadzba začína v piatok a končí v pondelok, trvá 3 dni (max. 72 hodín) a vozidlo musí byť vrátené v pobočke, kde bolo požičané. Víkendová sadzba môže byť kombinovaná len so sadzbou, ktorá obsahuje obmedzený počet kilometrov.
Ceny zahrňujú povinné zmluvné poistenie zodpovednosti (PZP) za škody spôsobené prevádzkou motorového vozidla az do výšky 5 mil EUR, olej a iné náplne, nezahrňujú však pohonné hmoty.
Dotankovanie: AVIS prenajíma vozidlá s plnou nádržou. Za chýbajúce pohonné hmoty pri vrátení vozidla sa účtuje poplatok. Tento poplatok zohľadňuje aj firemné manipulačné náklady za dotankovanie.
Letiskový poplatok: V prípade prenájmu začínajúceho sa na letisku sa účtuje letiskový poplatok: 17% z ceny prenájmu.
Zimná údržba: V zimnej sezóne (1.10.-31.3. ) sa účtuje poplatok za zimnú údržbu (zimné pneumatiky).
Všetky hore uvedené poplatky a pokuty sú uvedené v cenníku poplatkov.
V prípade nezrušenia rezervácie do 24 hodín pred dohodnutým prevzatím vozidla a v prípade nevyzdvihnutia vozidla Vám bude naučtovaný poplatok v sume 65,- EUR bez DPH.

Služby mimo otváracích hodín:

Naše služby sú dostupné mimo otváracích hodín pobočky za poplatok.

Ďalší vodič:

Ďalší vodiči vozidla musia byť nahlásený AVISu. Účtuje sa poplatok.

Doplnky do auta:

Zimné reťaze, detské sedačky sú na vyžiadanie za poplatok.

Pristavenie / Vyzdvihnutie:

Pristavenie vozidla ponúkame výlučne zmluvným klientom. Pre viac informácií sa obrátťe na info@avis.sk alebo 0900 200 200 (táto linka je spoplatnená sumou 0,60€/minútu s DPH).

Jednosmerné cesty:

Ak potrebujete vrátiť auto mimo pobočky kde ste si ho prenajali, ponúkame službu jednosmerné cesty. Auto je možné vrátiť v pobočkách AVISu prakticky v celej Európe. Ceny za najčastejšie využívané miesta sú uvedene v poplatkoch.

Cesta do zahraničia:

Vstup je povolený do krajín EFTA (Nórsko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Island), Spojeného kráľovstva a Európskej únie, s výnimkou Bulharska a Rumunska. Vjazd do Bulharska a Rumunska je vyslovene zakázaný. Medzi vyslovene zakázané krajiny patria okrem iného aj Albánsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Kosovo, Čierna Hora, Macedónsko, Rusko, Ukrajina a Bielorusko.
Vozidlá disponujú iba Slovenskou diaľničnou známkou, všetky ostatné diaľnične poplatky si musí klient zabezpečiť vo vlastnej réžii.

Poistenia:

Havarijné poistenie / CDW, TP/. Poistenie osôb /PAI/ úrazové poistenie je možné vo vlastnej réžii uzavrieť za poplatok u príslušnej poisťovni.
AVIS ponúka plán čiastočného krytia škôd spôsobených poškodením, stratou alebo odcudzením vozidla.
V prípade užitia drog, alkoholických nápojov a iných omamných látok je klient plne zodpovedný za škody na vozidle aj v prípade zaplatenia poistky. Akékolvek krátenie poisťovne vyplývajúce zo škody na vozidle je automaticky prenášané na nájomcu. V prípade že nájomca nechá doklady, kľúče alebo iné dôležité dokumenty vo vozidle, je plne zodpovedný v prípade ich straty voči prenajímateľovi.

Zodpovednosť:

Zákazník je zodpovedný za všetky poplatky súvisiace s prevádzkou vozidla počas doby prenájmu (pokuty za dopravné priestupky, parkovné, poplatky za používanie spoplatnených úsekov ciest ...).

Doba prenájmu / územná platnosť:

Akékoľvek predĺženie nájmu je nájomca povinný nahlásiť minimálne 24 hodín pred dohodnutým ukončením nájmu. Predĺženie sa musí realizovať osobne na zastúpení prenajímateľa a nájomca musí dostať písomné povolenie o takomto predĺžení s tým, že s predĺžením je povinný uhradiť nájomné v plnej výške voči prenajímateľovi. Akékoľvek nepredĺženie v termíne bude pokladané ako neoprávnené užívanie cudzieho vozidla so všetkými následkami.
 

Doplňujúce podmienky pre skupiny vozidiel Van Rental:

Preťaženie vozidla:
Pri úžitkových vozidlách je potrebné dbať na celkové zaťaženie vozidla tak, aby sa nepresiahlo maximálne dovolené zaťaženie vozidla. Pre zistenie maximálneho dovoleného zaťaženia vozidla sa informujte na pobočke alebo na našej infolinke. V prípade zistenia prekročenia maximálneho zaťaženia Vám budeme účtovať zmluvnú pokutu za nedodržanie podmienok spoločnosti Avis vo výške 3000€ + prípadnú náhradu škody.

Ďalšie informácie:

AVIS nezodpovedá za majetok klienta a za veci ponechané v aute.
Spätné vyplatenie DPH nie je možné.
AVIS si vyhradzuje právo zmeny podmienok prenájmu.
V cene nájmu vozidla nie sú zahrnuté náplne a kvapaliny, ktoré počas použita vozidla je nutné dopĺňať:
- voda do ostrekovačov
- voda do chladiča/chladiaca kvapalina
- olej do motora
- adblue

Každé vozidlo pred začatím prenájmu je skontrolované technikom, náplne sú doplnené.
Nájomca nie je oprávnený vozidlo využívať na taxislužbu (alebo pre podobné služby zdieľanej ekonomiky), požičiavanie alebo na prepravu nebezpečného nákladu. Takisto nájomca nie je oprávnený vozidlo zaregistrovať do koncesie. V prípade zistenia takéhoto priestupku bude účtovaný poplatok podľa platného cenníka za porušenie Všeobecných Obchodných Podmienok.

Dôležité upozornenie:

V prípade prenájmu pre podnikateľské subjekty má klient možnosť odpočtu DPH.
AVIS si vyhradzuje právo na zmeny.