Hľadaj vozidlá

Kontrola pred vrátením vozidla

Čo nezabudnúť skontrolovať pred vrátením vozidla?

11 bodov, na ktoré odborníci odporúčajú myslieť skôr, ako vozidlo odovzdáte Prenajímateľovi

1. Čistota vozidla
Vozidlo je potrebné vrátiť v stave v akom ste ho prebrali, čiže dostatočne čisté v interiéri aj exteriéri na to, aby mohla byť vykonaná kontrola vozidla. Vo vozidle tiež nesmú byť ponechané žiadne odpadky.

2. Stav palivovej nádrže
Poriadne si skontrolujte s akým stavom palivovej nádrže (prázdna / plná) ste si vozidlo prebrali. Vozidlo je potrebné vrátiť presne s takým stavom (alebo vyšším) ako ste si ho prebrali. Dotankovanie vozidla je extra spoplatnené.

3. Karoséria
Na lakovanej časti karosérie nesmú byť škrabance väčšie ako 2 cm a preniknuté pod povrch laku a preliačeniny väčšie ako 2 cm s poškodením farieb. Pozor si dajte na hrany dverí, kľučky, nárazníky zo spodnej strany vozidla, kapotu a strechu. Takisto nelakované časti karosérie nesmú byť poškriabané či ošúchané. Diely karosérie nesmú byť uvoľnené či dokonca odstávať.

4. Okná
Na čelnom skle, ale aj ostatných oknách nesmú byť škrabance, vylúpnutia, odštiepky alebo praskliny. Pozor si dajte predovšetkým na čiernu (spodnú) zónu čelného skla. Prasklinu v tejto oblasti nie je možné opraviť / zaliať.

5. Technický stav
Vozidlo nesmie vykazovať žiadne technické závady, poškodenie motora, či mechanické závady ako je napríklad nefunkčnosť otvárania okien.

6. Doklady od vozidla
Tak ako si kontrolujete svoje osobné doklady, netreba zabúdať ani tie od vozidla. Vozidlo vždy preberáte s malým alebo veľkým technickým preukazom a zelenou kartou. Doklady v rovnakom zložení treba aj odovzdať.

7. Nájazd kilometrov
Pokiaľ si zrovna neobjednávate prenájom bez limitovaného počtu kilometrov, dajte si pozor na dodržanie predplateného limitu kilometrov. Ten sa zväčša udáva na deň, prípadne mesiac. V preberacom protokole je vždy zapísaný stav kilometrov pri preberaní vozidla.

8. Pneumatiky a disky
Pneumatiky nesmú mať značnú trhlinu alebo vylúpnutie. Zákonná hĺbka dezénu letných pneumatík je 1,6 mm a zimných pneumatík 3,0 mm. Zliatinové či plechové disky nesmú byť poškodené, poškriabané, vylúpnuté alebo zlomené.

9. Interiér
Nezabudnite na kontrolu interiéru. Pozor si dajte na poškriabaný volant, poškodenia či škrabance na palubnej doske, poškodenie elektroniky a jej ovládačov. Tie nesmú byť uvoľnené, alebo odlomené. Pozor aj na poškodenia sedadiel a kufra a plastov. Ak ste vyberali povinnú výbavu či zdvihák alebo iné príslušenstvo, nezabudnite ho vrátiť späť do vozidla.

Osobitne pri úžitkových vozidlách nezabudnite na:

10. Nakladací priestor
V spevnenej podlahe nesmú byť ryhy alebo výrazné škrabance. Podlaha vozidla nesmie byť preliačená, resp. prederavená. Výplne dverí a stien nesmú byť prederavené. Ďalej pozor na poškodenie deliacej steny medzi kabínou a nákladným priestorom, blatníkov a stien po bokoch vozidla. Vždy si prepravované veci poriadne ukotvite!

11. Exteriér
Rovnako ako pri osobných vozidlách pozor na poškodenie či poškriabanie strechy vozidla, nakladacej hrany nákladného priestoru a celej karosérie. Na lakovanej časti karosérie nesmú byť škrabance väčšie ako 2 cm a preniknuté pod povrch laku a preliačeniny väčšie ako 2 cm s poškodením farieb.