Blog - Spustili sme rozsiahle dezinfekcie vozidiel i priestorov
Dátum vyzdvihnutia
11 00 zmeniť výberom
Dátum vrátenia
11 00 zmeniť výberom

Spustili sme rozsiahle dezinfekcie vozidiel i priestorov

Najväčšia autopožičovňa na Slovensku, AVIS Slovensko a jej sesterská spoločnosť Payless Car spustili rozsiahly program dezinfekcií vozidiel. Reagujú tak na aktuálne dianie v súvislosti so šírením koronavírusu a prijímajú zodpovedné preventívne opatrenia

 

Kľúčové body správy:

  • AVIS Slovensko a Payless Car nielen čistia, ale aj dezinfikujú všetky svoje vozidlá.
  • Zamestnanci prijali prísne bezpečnostné opatrenia na elimináciu šírenia vírusových ochorení.
  • Dôslednejšie čistenie a dezinfikovanie sa týka aj priestorov pracovísk.
  • Zákazníci autopožičovní si tak môžu byť celkom istí bezpečnosťou vozidiel.

9. MAREC 2020, BRATISLAVA - Autopožičovne AVIS Slovensko a Payless Car pristúpili v rámci svojej všeobecnej stratégie neustáleho zlepšovania služieb k novým bezpečnostným opatreniam. Všetky automobily v ponuke autopožičovní boli doteraz pravidelne dôkladne čistené zvonka i zvnútra a počnúc 9. marcom 2020 sa tento program rozširuje aj o plnohodnotnú dezinfekciu.

Dezinfekcia vozidiel zahŕňa čistenie bezpečným chlórovým roztokom a antibakteriálnymi prípravkami všetkých častí, s ktorými zákazník prichádza pri používaní vozidla do fyzického kontaktu; jedná sa o všetky kľučky, volant, páku prevodovky, autorádio, dotykové plochy v interiéri, ale tiež slnečné clony. Naďalej sa pritom zachováva aj tradičný program komplexného čistenia autokozmetikou.

Automobily sú od pondelka dôkladne dezinfikované pred každým odovzdaním zákazníkovi, teda pred každým prenájmom. Aj samotná dezinfekcia sa pritom vykonáva za prísnych bezpečnostných opatrení.

Autopožičovne okrem uvedeného pristúpili aj k rozsiahlym bezpečnostným opatreniam chrániacich samotných pracovníkov, vrátane tých, ktorí nie sú v priamom kontakte so zákazníkmi. Pri nástupe do práce sa každý zamestnanec a pracovník podrobuje kontrole telesnej teploty, následne absolvuje dezinfekciu rúk. Zamestnanci pracujúci na pobočkách navyše vykonávajú svoju prácu v hygienických rukaviciach a s rúškom na tvári. Okrem toho sú priestory autopožičovní, vrátane kancelárií, čistené a dezinfikované každé ráno.

Priestory autopožičovní i automobily prenajaté od AVIS Slovensko a Payless Car tak spĺňajú najvyššie hygienické kritériá na bezpečnosť a obrat vozidiel nepredstavuje hrozbu ďalšieho šírenia vírusu.

Ďalší krok v novátorskej stratégii

AVIS Slovensko a Payless Car pritom iba nedávno verejne vydali záväzok, že aj napriek absencii legislatívy prijímajú opatrenia na zníženie environmentálnej záťaže vozového parku na životné prostredie. Tieto opatrenia zahŕňajú dobrovoľné sprísnenie emisných štandardov na svoj vozový park. Cieľ na rok 2020 je dosiahnuť priemernú úroveň emisií na hodnote 105 g CO2/km a v roku 2021 dosiahnuť predpísaný európsky cieľ v podobe 95 g CO2/km.

 

„Veríme, že tento krok, ako menej zaťažovať emisiami krajinu, budú vnímať zákazníci ako novátorský a naše nízkoemisné vozidlá budú u zákazníkov o to viac žiadanejšie - a vďaka svojej podstate i atraktívnejšie,“ hovorí Vladimír Orth, CEO spoločností AVIS Slovensko a Payless Car.

TS_AVIS_PAYLESS_Dezinfekcia_vozidiel.docx

TS_AVIS_PAYLESS_Dezinfekcia_vozidiel.pdf