Hľadaj vozidlá

ZAVÁDZAME VLASTNÉ EMISNÉ NORMY

Nastavujeme environmentálny trend

omer-rana-rZ7aO1lorLU-unsplash-605x360.jpg

Zaviazali sme sa posunúť svoje vlastné limity a nastaviť neočakávane nízky štandard CO2 pre celú svoju flotilu 1 500 vozidiel.

Napriek rozmanitosti flotily, ktorá medzi sebou zahŕňa okrem osobných vozidiel i robustnú flotilu úžitkových vozidiel, sa tento cieľ podarí prevádzkovateľovi vozidiel dosiahnuť, predovšetkým vďaka mladej flotile, ktorej vekový priemer je 7,5 mesiaca, už v roku 2020.

Tento odvážny a náročný krok by mal prispieť znížiť environmentálnu záťaž v automobilovom priemysle a výrazne podlezie priemer CO2 v slovenskom automobilovom priemysle.

 

Už v roku 2019 dosahovali priemerné emisie flotily spoločnosti  hodnotu 120 g/km CO2 čo je menej minimálne na úrovni o 15% v rámci segmentu autopožičovní a v porovnaní s flotilami prevádzkovateľov napríklad taxi služieb až o 19%.

Cieľ na rok 2020 je dosiahnuť priemernú úroveň emisií na hodnote 105 g/km CO2 a v roku 2021 dosiahnuť predpísaný európsky cieľ v podobe 95 g/km CO2.

 

„Veríme, že tento krok, ako menej zaťažovať emisiami krajinu, budú vnímať zákazníci ako novátorský a naše nízkoemisné vozidlá budú u zákazníkov o to viac žiadanejšie - a vďaka svojej podstate i atraktívnejšie,“ hovorí Vladimír Orth, CEO spoločnosti AVIS.

 

Podstatným prvkom záväzku spoločnosti je spoločenská zodpovednosť a budovanie udržateľného rastu spoločnosti na čistom základe  uvedomujúc si, že na Slovensku neexistuje aktuálne žiadna právne záväzná regulácia, ktorá by obmedzovala prevádzkovanie automobilov s vysoko emisnou záťažou pre prostredie.

Práve vďaka neexistencii legislatívy, ktorá by zabránila nákupu starých emisie produkujúcich vozidiel, prúdia do krajiny tisícky použitých automobilov z krajín, kde sú už takéto obmedzenia v platnosti. Tieto skutočnosti majú za následok dlhodobý trend, kedy emisie CO2 na Slovensku neznižujeme, ako je tomu v EU, ale sa dokonca mierne zvyšujú.

co2_banner.jpg

Z aktuálnych štatistik je zrejme, že k zlepšeniu v našej krajine dochádza len pomaly. Slovenska republika zaostáva za rok 2017  v emisiách nových vozidiel, ktorú vydala EEA . Autá na Slovensku vypúšťali priemerne emisie na úrovni  126,1 g CO2/km, európsky priemer bol 118,5 g CO2/km. Stratégiou Európskej únie je zníženie emisií pre automobilové spoločnosti zo 130 g/km na 95 g/km do roku 2021.

 

 „Naša spoločnosť ma záujem byť lídrom v zavádzaní nových technológií a limitov, ktoré budú obmedzovať prevádzku vysokoemisných vozidiel s cieľom zlepšovať kvalitu životného prostredia v krajine,“ dodáva hovorí Vladimír Orth, CEO spoločnosti AVIS.

 

TS_Lider_autopozicovni_zavada_vlastne_emisne_limity