Dátum vyzdvihnutia
12 00 zmeniť výberom
Dátum vrátenia
12 00 zmeniť výberom

Operatívny lízing automobilov. Individuálny prístup a množstvo spokojných zákazníkov.

AVIS LEASE SLOVENSKO

Od novembra 1996 pôsobí AVIS aj na Slovensku. V priebehu jedenástich rokov svojho pôsobenia dosiahla výrazné úspechy vo veľkosti automobilového parku, v množstve ponúkaných kategórii vozidiel a rovnako i v kvalite služieb a ponúkaných produktov, medzi ktoré patrí i operatívny leasing . Sprístupnením svojich služieb na celom území krajiny sa AVIS stal celoslovensky pôsobiacou spoločnosťou.

Pre ďalšie skvalitňovanie a sprehľadnenie AVISom ponúkaných služieb došlo v roku 2003 k vytvoreniu samostatnej divízie AVIS Lease, ktorej hlavná činnosť je zameraná výlučne na poskytovanie služieb v oblasti operatívneho lízingu motorových vozidiel. Počas tohto i keď nie príliš dlhého obdobia samostatného pôsobenia, si značka AVIS Lease nie len udržala, ale práve sústredením svojho úsilia a využívaním medzinárodných skúsenosti, vysoký štandard AVIS dokázala posunúť ďalej.

PREČO OPERATÍVNY LÍZING OD AVIS LEASE?

Našim cieľom je, aby spoločnosť AVIS Lease bola pre zákazníka vždy prvou voľbou pri výbere operatívneho lízingu a to prostredníctvom vysokého štandardu nami poskytovaných služieb, poctivého prístupu a seriózneho riešenia. Cieľavedomo sa pri tom usilujeme o to, aby sme vyhoveli potrebám našich klientov.

ČO NÁS VYSTIHUJE A ČÍM SA ODLIŠUJEME

 • Individuálny prístup
  Vieme nielen rozprávať, ale aj počúvať
 • Profesionalita
  Rýchlosť, presnosť a spoľahlivosť sú naše staršie sestry
 • Serióznosť
  Ponúkame len to, čo vieme splniť
 • Flexibilita
  "Nedá sa" je pre nás neznámy pojem
 • Záujem a spolupráca
  Pracujeme tak, aby náš prístup zodpovedal Vašim potrebám a želaniam