ODPOVEDÁME NA NAJČASTEJŠIE OTÁZKY

Dátum vyzdvihnutia
11 00 zmeniť výberom
Dátum vrátenia
11 00 zmeniť výberom

Ako postupovať pri prenájme auta a kto si ho môže prenajať?

Každá autopožičovňa má vlastné pravidlá a podmienky jednotlivých spoločností sa vzájomne môžu líšiť pomerne výrazne. My v AVIS Slovensko sa snažíme o to, aby bola naša ponuka dostupná pre všetkých, čomu prispôsobujeme nielen cenovú politiku, ale aj podmienky prenájmu. 

Pripravili sme pre vás súhrn najčastejších otázok a odpovedí súvisiacich s prenájmom automobilov v autopožičovni AVIS.

Nižšie sa dočítate odpovede na nasledovné otázky 

Aké sú podmienky na prenajímateľa a vodiča?

Každá osoba, ktorá chce šoférovať auto z AVIS, musí predložiť platný vodičský a občiansky preukaz a byť vo chvíli preberania vozidla i počas jeho prevádzky spôsobilá na riadenie motorového vozidla podľa platných zákonov. 

Na jednotlivé kategórie vozidiel máme zavedené minimálne vekové hranice, a síce nasledovne:

  • 21 rokov pre skupiny ECONOMY
  • 23 rokov pre skupiny COMPACT, INTERMEDIATE a 9-MIESTNE
  • 25 rokov pre skupiny FULL SIZE a PREMIUM

V prípade nesplnenia požadovaného veku na jednotlivú kategóriu môže nájomca požiadať o osobitné povolenie k jazde za poplatok 25,00 €. V špecifických prípadoch sa vyžaduje povolenie k jazde s potvrdením u notára za poplatok 50,00 €. 


Môže si v AVIS prenajať auto aj študent? 

My v AVIS neoverujeme ani nezohľadňujeme, či je zákazník študent, zamestnanec alebo živnostník, teda vozidlo si môže prenajať každý.


Čo budem k vybaveniu prenájmu potrebovať?

K vybaveniu prenájmu auta v autopožičovni AVIS budete potrebovať nasledovné:

  • občiansky preukaz;
  • vodičský preukaz;
  • zoznam prípadných ďalších vodičov;
  • uhradiť vratný online depozit alebo pred prenájmom poskytnúť kreditnú kartu (na karte blokujeme depozit za prenájom každého vozidla; výška depozitu sa líši od kategórie vozidla, minimálne 500 € pre obdobie prenájmu 1 - 5 dní);

Môže prenajaté auto šoférovať aj druhý vodič?

Áno, prenajaté auto z AVIS môže šoférovať aj druhý vodič, musíme však o ňom vopred vedieť. Takzvaný „ďalší vodič za deň prenájmu“ je spoplatnený sumou 9,00 € a v prípade 7 a viac dní prenájmu je poplatok 45,00 €. Pripomíname, že druhým vodičom rozumieme aj manželku, manžela či  partnera nájomcu. Samozrejme, druhý vodič musí spĺňať aj vekovú hranicu pre riadenie danej kategórie vozidla v zmysle vyššie uvedenej otázky a odpovede. 

Vozidlo môžu šoférovať iba vodiči uvedení v nájomnej zmluve. Budete povinný zabezpečiť, aby žiadna iná osoba vozidlo nešoférovala.


Môžem ísť s prenajatým autom do zahraničia?

Áno, môžete, ale berte na vedomie, že diaľničná známka v cene platí iba pre slovenské diaľnice. Vstup s prenajatým autom je povolený do krajín EÚ okrem Rumunska a Bulharska.


V akom stave preberiem auto?

Automobily z AVIS sú odovzdávané v prvotriednej technickej kondícii, čisté zvonku i zvnútra a s plnou nádržou. Pri preberaní vozidla máte možnosť detailne si ho prehliadnuť a prípadné nedostatky nechať zapísať do preberacieho protokolu. Ak si takýto nedostatok všimnete, odporúčame vám upozorniť naň už pri preberaní vozidla, hoci by sa jednalo iba o maličkosť.


V akom stave mám odovzdať auto?

Je pre nás dôležité, aby pre vás odovzdávanie vozidla nebolo stresujúce, preto vyžadujeme iba jeho technický stav zodpovedajúci stavu pri preberaní a doplnenú nádrž. Je potrebné, aby bola nádrž plná. Ak nemáte možnosť dotankovať, pracovníci AVIS to spravia za vás. V takomto prípade k prenájmu účtujeme 1,79 € za každý liter pohonnej hmoty a jednotný poplatok 20,00 €.


Čo robiť, ak s prenajatým vozidlom havarujem?

Ak nastane situácia, že s prenajatým vozidlom havarujete, postup je rovnaký ako v prípade nehody na vlastnom vozidle s tým, že okrem polície a prípadne ďalších záchranných zložiek kontaktujete aj autopožičovňu AVIS. Samozrejme, že každú nehodu je potrebné zdokumentovať príslušnými tlačivami, ktoré je súčasťou výbavy každého nášho vozidla a zhotoviť aj zodpovedajúcu fotodokumentáciu. Všetky naše vozidlá sú havarijne poistené a majú PZP s krytím do 5 miliónov eur.

V prípade, ak suma za opravu akéhokoľvek poškodenia na vozidle presiahne sumu 6 600 € bude nájomcovi účtovaná spoluúčasť vo výške 15% zo spôsobenej škody.


Čo robiť, ak počas prenájmu na aute vznikne porucha?

Nech sa už s vozidlom počas prenájmu udeje čokoľvek nečakané, určite kontaktujte AVIS a naši pracovníci vám vždy poradia, čo robiť ďalej. Sú poruchy, ktoré nemožno predvídať a ovplyvniť; pri iných platí, že suma, za ktorú budete niesť zodpovednosť, bude obmedzená na spoluúčasť dohodnutú v zmluve.

V cene nájmu vozidla nie sú zahrnuté náplne a kvapaliny, ktoré môže byť potrebné počas prenájmu vozidla dopĺňať Jedná sa o vodu do ostrekovačov, vodu do chladiča/chladiacu kvapalinu, olej do motora a v prípade naftových motorov aj AdBlue.


Čo ak auto počas prenájmu poškodím vlastnou vinou?

Takéto situácie sa stávajú a nie je potrebné obávať sa drastických následkov. Najlepšie je o takomto poškodení informovať preberajúceho pracovníka alebo v prípade vážnejšieho poškodenia kontaktovať AVIS hneď vtedy, ako toto poškodenie vozidla vznikne. Pracovníci AVIS vás informujú o ďalšom postupe. 

Naše vozidlá majú havarijné poistenie, pri ktorom platíte iba zlomkovú spoluúčasť. Na poškodenie diskov kolies sa vzťahujú samostatné poplatky vo výške 150 až 500 €.


Čo robiť, ak počas prenájmu spravím dopravný priestupok?

Ako zákazník-nájomca ste zodpovedný za všetky dopravné priestupky vrátane priestupkov pri parkovaní a prekročení rýchlosti v čase, kedy je vozidlo vo vašej držbe. Okrem pokuty vám môže byť účtovaný administratívny poplatok. Spôsob riešenia a účtovania dopravných priestupkov závisí od typu pokuty a krajiny, kde priestupok nastal. Rovnako ste zodpovedný aj za úhradu poplatkov za používanie spoplatnených úsekov ciest v zahraničí. 

Pokuty môžu byť riešené v takzvanom blokovom konaní, kedy pokutu dostanete priamo na mieste od policajta, prípadne na základe objektívnej zodpovednosti doručením pokuty do autopožičovne AVIS, ktorá bude následne od vás vyžadovať jej preplatenie.


Užitočné odkazy:


Dovoľujeme si pripomenúť, že všetky uvádzané ceny sú bez DPH 20%.