Blog - Čo je depozit a ako to funguje?

BACKUP FOR THE VEHICLE - Čo je depozit a ako to funguje?

Dátum vyzdvihnutia
11 00 zmeniť výberom
Dátum vrátenia
11 00 zmeniť výberom

Pred prenájmom Vášho vozidla je potrebné zložiť zábezpeku vo forme depozitu, ktorý slúži na zaplatenie samotného prenájmu, avšak aj na pokrytie prípadných vedľajších poplatkov, ktoré môžu vzniknúť nad rámec zaplateného prenájmu.

Pred prenájmom Vášho vozidla je potrebné zložiť zábezpeku vo forme depozitu, ktorý slúži na zaplatenie samotného prenájmu, avšak aj na pokrytie prípadných vedľajších poplatkov, ktoré môžu vzniknúť nad rámec zaplateného prenájmu.

Väčšinou sa jedná o poplatky, ktoré nemáme v obľube ani my, ani Vy avšak nanešťastie niekedy nie je možné sa daným skutočnostiam vyhnúť.

Jedná sa napríklad o poškodenia vozidla, nedotankovanie vozidla, alebo o pokutu za spôsobený dopravný priestupok. Vozidlá si od nás preberáte plne pripravené aj s plnou nádržou. Preto je pre Vás ako aj pre nás administratívne najjednoduchšie pokiaľ sa Vám vozidlo podarí vrátiť naspäť takisto plne natankované.

V prípade nešťastnej udalosti poškodenia vozidla je vždy potrebné vyplniť nehodový protokol pre korektné nahlásenie do poisťovne. V prípade zavinenia poškodenia treťou osobou a správne vyplneným nehodovým protokolom ste od platby za poškodenie plne oslobodený. Ak ste poškodenie spôsobili Vy, platíte za poškodenie iba do výšky spoluúčasti nakoľko je každé naše vozidlo havarijne poistené.

Ďalšou nemilou udalosťou na ktorú môže byť využitý depozit je spôsobenie dopravného priestupku.

A aké sú naše odporúčania, aby sa Vám prenájom zbytočne nepredražil?

  • Naplánujte si dostatočnú časovú rezervu, aby ste stihli vozidlo pred odovzdaním natankovať
  • Jazdite bezpečne a na ceste predvídajte. Vyhnete sa poškodeniam vozidla
  • Dodržiavajte dopravné predpisy a neprekvapí Vás pokuta

 

Pokiaľ prebehne vrátenie vozidla v poriadku, depozit znížený o sumu za prenájom Vám bude vrátený v priebehu 5 pracovných dní. Depozity sa snažíme vrátiť obratom, avšak na základe našich skúseností trvá v závislosti na banke klienta spracovanie transakcie do 5 pracovných dní.