KĽÚČOVÍ ZAMESTNANCI ŠTÁTU

Zamestnanci kľúčovej infraštuktúry štátu a verejnej správy v AVISe jazdia za výnimočných podmienok

«        1    |   2