Podmínky pronájmu vozidla

Najväčšia požičovňa áut v Bratislave

Dátum vyzdvihnutia
08 00 zmeniť výberom
Dátum vrátenia
08 00 zmeniť výberom

Minimální věk řidiče a řidičský průkaz:

25 let pro všechny skupiny vozidel.
V případě nesplnění požadovaného věku na jednotlivou kategorii může nájemce požádat o výjimku za poplatek.

Rezervace:

Rezervace může být potvrzena pouze pro skupinu vozidla.
Za nepřevzetí vozidla v den rezervace Vám bude naúčtován poplatek za nepřevzetí vozidla ve výši 50% z celkové ceny nájmu rezervace.
Zrušení rezervace s časovým předstihem je zpoplatněno poplatkem ve výši 30% z celkové ceny nájmu rezervace.

Platební podmínky:

Avis Charge Card, kreditní karty Visa, EC / MC, Diners Club Card s platností minimálně 6 měsíců po skončení pronájmu resp. online formou Online depozitu.
Na kartě blokujeme depozit za pronájem každého vozidla. Výše depozitu se liší a závisí na kategorii vozidla a délky pronájmu. Pro bližší informace kontaktujte infocentrum.
Platební karty akceptujeme pouze v jejich fyzické podobě (použití Apple PAY, G-PAY a jiného není možné).
Pri prevzatí vozidla je potrebné preukázať sa platobnou kartou platnou minimálne 6 mesiacov po skončení prenájmu.

Ceny / Účtování:

Denní sazbou se rozumí 24 hodin od výpůjčky. Za překročení výpůjčky o více než 59 minut je účtována další denní sazba. Zároveň nesmí být překročena otevírací doba pobočky.
Víkendová sazba začíná v pátek v 8:00 hod a končí v pondělí o 8:00 hod a vozidlo musí být vráceny v pobočce, kde bylo půjčené. Víkendová sazba může být kombinována jen se sazbou, která obsahuje omezený počet kilometrů.
Ceny zahrnují povinné smluvní pojištění odpovědnosti (PZP) za škody způsobené provozem vozidla az do výše 5 milionů EUR, olej a jiné náplně, nezahrnují však pohonné hmoty.
Dotankování: AVIS pronajímá vozidla s plnou nádrží. Za chybějící pohonné hmoty při vrácení vozidla se účtuje poplatek. Tento poplatek zohledňuje i firemní manipulační náklady za dotankování.
Letištní poplatek: V případě pronájmu začínajícího na letišti se účtuje letištní poplatek: 17% z ceny pronájmu.
Zimní údržba: V zimní sezóně (1.10.-31.3.) Se účtuje poplatek za zimní údržbu (zimní pneumatiky).
Všechny výše uvedené poplatky a pokuty jsou uvedeny v   ceníku poplatků.
V případě nebyla zrušena rezervace do 24 hodin před dohodnutým převzetím vozidla a v případě nevyzvednutí vozidla Vám bude naúčtován poplatek v částce 65, - EUR bez DPH.

Služby mimo otvíracích hodin:

Naše služby jsou dostupné mimo otevírací hodiny pobočky za   poplatek.

Další řidič:

Další řidiči vozidla musí být nahlášen Avis. účtuje se   poplatek.

Doplňky do auta:

Zimní řetězy, dětské sedačky, GPS navigace jsou na vyžádání za   poplatek.

Přistavení / Vyzvednutí:

Přistavení vozidla nabízíme výlučně smluvním klientům. Pro více informací se obraťte na info@avis.sk nebo 0900 200 200 (tato linka je zpoplatněna částkou 0,60 € / minutu s DPH).

Jednosměrné cesty:

Pokud potřebujete vrátit auto mimo pobočky kde jste si ho pronajali, nabízíme službu jednosměrné cesty. Auto je možné vrátit v pobočkách Avis prakticky v celé Evropě. Ceny za nejčastěji využívané místa jsou uvedeny v poplatcích .

Cesta do zahraničí:

Vstup je povolen do zemí EU kromě Rumunska a Bulharska.

pojištění:

Havarijní pojištění / CDW, TP /. Pojištění osob / PAI / úrazové pojištění lze uzavřít za poplatek u příslušné pojišťovně.
AVIS nabízí plán částečného krytí škod způsobených poškozením, ztrátou nebo odcizením vozidla.
V případě užití drog, alkoholických nápojů a jiných omamných látek je klient plně odpovědný za škody na vozidle iv případě zaplacení pojistky. Jakékoliv krácení pojišťovny vyplývající ze škody na vozidle je automaticky přenášeny na nájemce. V případě že nájemce nechá doklady, klíče nebo jiné důležité dokumenty ve vozidle, je plně odpovědný v případě jejich ztráty vůči pronajímateli.

odpovědnost:

Zákazník je zodpovědný za všechny poplatky spojené s provozem vozidla během doby pronájmu (pokuty za dopravní přestupky, parkovné, poplatky za používání zpoplatněných úseků silnic ...).


Doba pronájmu / územní platnost:

Jakékoliv prodloužení nájmu je nájemce povinen nahlásit minimálně 24 hodin před dohodnutým ukončením nájmu. Prodloužení se musí realizovat osobně na zastoupení pronajímatele a nájemce musí dostat písemné povolení o takovém prodloužení s tím, že s prodloužením je povinen uhradit nájemné v plné výši vůči pronajímateli. Jakékoliv neprodloužení v termínu bude pokládáno jako neoprávněné užívání cizího vozidla se všemi následky.

Doplňující podmínky pro skupiny vozidel Van Rental:

Přetížení vozidla:
U užitkových vozidel je třeba dbát na celkové zatížení vozidla tak, aby se nepřesáhlo maximální dovolené zatížení vozidla. Pro zjištění maximálního dovoleného zatížení vozidla se informujte na pobočce nebo na naší infolince. V případě zjištění překročení maximálního zatížení Vám budeme účtovat smluvní pokutu za nedodržení podmínek společnosti Avis ve výši 3000 € + případnou náhradu škody.

Další informace:

AVIS neodpovídá za majetek klienta a za věci ponechané v autě.

Zpětné vyplacení DPH není možné.

AVIS si vyhrazuje právo změny podmínek pronájmu.

V ceně nájmu vozidla nejsou zahrnuty náplně a kapaliny, které během použita vozidla je nutné doplňovat:

- voda do ostřikovačů

- voda do chladiče / chladicí kapalina

- olej do motoru

- adblue

Každé vozidlo před zahájením pronájmu je zkontrolováno technikem, náplně jsou doplněny.
Nájemce není oprávněn vozidlo využívat na taxislužbu (nebo pro podobné služby sdílené ekonomiky), půjčování nebo k přepravě nebezpečného nákladu. Rovněž nájemce není oprávněn vozidlo zaregistrovat do koncese. V případě zjištění takového přestupku bude účtován poplatek dle platného ceníku za porušení Všeobecných Obchodních Podmínek.

Důležité upozornění:

V případě pronájmu pro podnikatelské subjekty má klient možnost odpočtu DPH.
AVIS si vyhrazuje právo na změny.