Blog - Nastavujeme environmentální trend

ZAVÁDÍME VLASTNÍ EMISNÍ NORMY

Dátum vyzdvihnutia
11 00 zmeniť výberom
Dátum vrátenia
11 00 zmeniť výberom

Nastavujeme environmentální trend

Navzdory rozmanitosti flotily, která mezi sebou zahrnuje kromě osobních vozidel i robustní flotilu užitkových vozidel, se tento cíl podaří provozovateli vozidel dosáhnout, především díky mladé flotile, jejíž věkový průměr je 7,5 měsíce, již v roce 2020.

Tento odvážný a náročný krok by měl přispět snížit ekologickou zátěž v automobilovém průmyslu a výrazně podleze průměr CO2 v slovenském automobilovém průmyslu.

Již v roce 2019 dosahovaly průměrné emise flotily společnosti hodnotu 120 g / km CO2 což je méně minimálně na úrovni o 15% v rámci segmentu autopůjčoven av porovnání s flotilami provozovatelů například taxi služeb až o 19%.

Cíl pro rok 2020 je dosáhnout průměrnou úroveň emisí na hodnotě 105 g / km CO2 av roce 2021 dosáhnout předepsaný evropský cíl v podobě 95 g / km CO2.

"Věříme, že tento krok, jako méně zatěžovat emisemi krajinu, budou vnímat zákazníci jako novátorský a naše nízkoemisní vozidla budou u zákazníků o to víc žádanější - a díky své podstatě i atraktivnější," říká Vladimír Orth, CEO společnosti AVIS.

Podstatným prvkem závazku společnosti je společenská odpovědnost a budování udržitelného růstu společnosti na čistém základě vědomy si, že na Slovensku neexistuje aktuální žádná právně závazná regulace, která by omezovala provozování automobilů s vysoce emisní zátěží pro prostředí.

Právě díky neexistenci legislativy, která by zabránila nákupu starých emise produkujících vozidel, proudí do země tisíce použitých automobilů ze zemí, kde jsou již taková omezení v platnosti. Tyto skutečnosti mají za následek dlouhodobý trend, kdy emise CO2 na Slovensku nesnižujeme, jako je tomu v EU, ale se dokonce mírně zvyšují.

Z aktuálních statistik je zřejmě, že ke zlepšení v naší zemi dochází jen pomalu. Slovenska republika zaostává za rok 2017 v emisích nových vozidel, kterou vydala EEA. Auta na Slovensku vypouštěly průměrně emise na úrovni 126,1 g CO2 / km, evropský průměr byl 118,5 g CO2 / km. Strategií Evropské unie je snížení emisí pro automobilové společnosti ze 130 g / km na 95 g / km do roku 2021.

"Naše společnost mě zájem být lídrem v zavádění nových technologií a limitů, které budou omezovat provoz vysokoemisných vozidel s cílem zlepšovat kvalitu životního prostředí v zemi," dodává říká Vladimír Orth, CEO společnosti AVIS.

Nasávat si vlastní vlastní emisní limity

TS_Lider_autopozicovni_zavada_vlastne_emisne_limity