Avis

Online rezervácia

Dodatočné nepoviné inforamácie
Rezervácie: +421 903 653 267

PODPORUJEME

Spoločensky zodpovedné podnikanie

viac informácií

AŽ 27x NA SLOVENSKU

AVIS už aj vo vašom meste. Pobočky AVIS už aj v mestách:
Banská Bystrica, Humenné, Martin, Michalovce, Nitra, Spišská Nová Ves, Zvolen ...

viac informácií

AVIS - FACEBOOK

Najnovšie informácie
Novinky a súťaže
Fotky a videá
Zaujímavosti

viac informácií

Feedback

Opýtajte sa nás na akúkoľvek otázku na ktorú neviete nájsť odpoveď, Ask Avis.

Opýtajte sa teraz

Ak máte akúkoľvek pripomienku, skúsenosť s nami, s AVISom, či pozitívnu alebo negatívnu, napíšte na Tell Avis

Povedzte nám

Ask Avis

Hlavné mesto Slovenskej republiky?

(Bratislava)


Späť

Tell Avis

Pozitívna    Negatívna    Neutrálna   
Hlavné mesto Slovenskej republiky?

(Bratislava)


Späť
Táto stránka využíva cookies, aby sme mohli pre Vás zabezpečiť najlepšiu skúsenosť, ktorú môžeme ponúknuť. Pre využitie všetkých funkcionalít musíte mať cookies povolené. (Cookies máte povolené.)